KVKK Metni

KVKK Metni

GİZLİLİK-GÜVENLİK VE KVKK
FibimNET abone ve müşterilerine, kişisel verilerine güvenli bir şekilde erişim sağlamayı, bilgilerinin gizliliğini korumayı, kişisel verileri üzerinde oluşabilecek riskleri yönetmeyi, kişisel veri ve bilgilerinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı, tabi olduğu yasal düzenlemeler, ilgili mevzuat ve anlaşma gereklerini yerine getirmeyi; iş ve hizmet devamlılığı bakımından bilgi güvenliği için önlemler alarak işin devamlılığını sağlamayı, veri güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.
FibimNet nezdinde kişisel verileriniz güvence altındadır. FibimNet tarafından kişisel verileriniz tüm teknik ve idari tedbirler alınarak korunur.

FibimNet Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi, aşağıda açıklanan şekilde ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyebilecektir. Telekomünikasyon hizmeti sağlayan FibimNET ve tüm çalışanları, kanun kapsamındaki Gizlilik ve Güvenlik Politikalarına uymakla ve uygulamakla yükümlüdür.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ
FİBİMNET tarafından verilen hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, FİBİMNET satış kanalları, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalararacılığıyla temin edilerek ve FİBİMNET ürün ve hizmetlerini kullanımınız süresince oluşturularak, aşağıda yer alanlar dâhil kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

 • Adınız, soyadınız, telefon numaranız, TC Kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, abonelik hizmeti sağlanan adresiniz, bildirilen fatura adresiniz, müşteri numaranız, sözleşme numaranız, aboneliğinize dair tarafınıza atanan kullanıcı kimliğiniz gibi sizi tanımlayabileceğimiz kişisel verileriniz,
 • Doğum yeriniz ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz ve sair kimlik bilgileriniz,
 • Aboneliğiniz kapsamındaki tarife ve paket bilgileriniz, fatura ve borç bilgileriniz, abonelik türünüz, aboneliğinizin durumu (iptal, aktif vb.) gibi temel abonelik bilgileriniz,
 • Satış ve müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile e-posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
 • Satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz,
 • FİBİMNET internet sitelerindeki ve mobil uygulamalarındaki kayıt ve tercihler, kullanım verileriniz, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ile ürün ve hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin tercihleriniz,
 • İnternet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, ilgili konum bilgileri vb. gibi trafik verileriniz,
 • FİBİMNET Ödeme Hizmetleri’nden yararlanıyor olmanız halinde ödeme verileriniz ve sair kayıtlarınız,
 • FİBİMNET’ e iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile FİBİMNET çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz, sağlık bilgileri ve performansınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
 • Yararlandığınız ve yararlanmak istediğiniz hizmetlerimizle alakalı işlemi gerçekleştirmek ve sürdürmek için sizleri haberdar edebilme,
 • Yeni ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi verme ve sizlere uygun hizmeti sağlayabilme,
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanış şeklinizden yola çıkarak size teklif sunma ve promosyonlar hakkında bilgi verme,
 • Ürün ve hizmetlerimizle alakalı analiz yapma,
 • Çalışanlarımızın eğitimi,
 • Hizmet kullanımınız karşılığında faturalandırma yapma,
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Şebeke, ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Şebekelerimizin veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • Size sunduğumuz ürün ve hizmetlerin ve şebekemizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla şebeke, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme,
 • Ürün ve hizmetlerimizde ve şebekemizde haksız kullanımları önlemek ve tespit etme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken aboneliğinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İlgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
 • Bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi
Dâhil ve bunlarla bağlantılı telekomünikasyon hizmetlerinin verilmesi, servislerin yönetimi, trafik yönetimi, ürün ve servislerin analizi, kampanya, tarife, ürün, strateji belirleme ve ölçme gibi pazarlama aktiviteleri ve iletişimi, müşteri hizmetleri ve memnuniyeti, finansal raporlama ve analiz, kanuni takip, servis optimizasyonu ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.
Ayrıca kişisel verileriniz, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, FİBİMNET’ e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla:
 • Fibimnet Fibernet San. Ve Tic. A.Ş,
 • Sipariş ettiğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin sağlanması ve ulaştırılmasıyla ilişkili iş ortaklıkları,
 • FİBİMNET adına ve hesabına sizlere verilebilecek hizmetleri yerine getirmek için faaliyette bulunan şirketler,
 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi merciler,
 • Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,
 •  İnternet hizmet ve faaliyetimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek ve yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, abonelik ilişkisinin kurulması esnasında tercihinize göre abonelik sözleşmesi, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle toplanmakta, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmektedir. FibimNet her durumda Kanun’un 4. maddesindeki Genel İlkelere bağlı kalarak kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde belirli, açık ve meşru amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.
Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; haksız ve kötüye kullanımların, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Şebeke trafiğinin yönetimi, bağlantı, faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve tüketici şikâyetleri ile bağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözülmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, kullanım trafiği bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme bilgileriniz işlenmektedir.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebine dayalı olarak;
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, şebeke trafiğinin yönetimi ve bağlantı işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin fayda, koşul, ücretlendirme, üyelik, kampanya hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme bilgileriniz işlenmektedir.
FibimNet’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, şebeke trafiğinin yönetimi ve bağlantı işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek taleplere istinaden analiz ve profilleme yapılması, ürün ve hizmetlerin sunulması,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; kötüye kullanımların, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Tüketici şikâyetleri ve uzlaşmazlıkların çözülmesi, çağrı merkezi hizmeti sunulması,
 • Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi;
 • Saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması
 • amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, bilgileriniz işlenmektedir.
 • Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, bilgileriniz işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Alenileştirilmiş kişisel verilerinizin alenileştirilme amacına uygun olarak,
 • Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi; müşteri memnuniyetinin araştırılması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme bilgilerinizden alenileştirilmiş olanlar, alenileştirilme amacına uygun olarak işlenmektedir.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Ürün ve hizmetlerin sunulması, sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi, şikâyet süreçlerinin yürütülmesi ve takibinin sağlanması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme bilgileriniz işlenmektedir.
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme bilgileriniz işlenmektedir.
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla,  FibimNet’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; kötüye kullanımların, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, şebeke trafiğinin yönetimi ve bağlantıişlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması,
 • Bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrol edilmesi, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi
amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme bilgileriniz işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, somut işleme amacı doğrultusunda; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya ilgili kişinin açık rızasının varlığı hukuki sebeplerinden en az birine dayalı olarak işlenir.
Açık rızanızın bulunması durumunda:
Aşağıdaki amaçlar kapsamında özel olarak açık rıza vermeniz halinde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme bilgileriniz işlenmektedir:
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması amacıyla iletişime geçilmesi, kampanya, indirimlerden haberdar edilmeniz; üyelik ve etkinlikler hakkında bilgi verilmesi, avantaj sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Size teklif ve avantaj sunulması, analiz ve profilleme yapılması hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi,
 • İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin tanıtılması,
 • Hizmetlerimiz kapsamında mobil ödeme hizmetlerinden yararlanmanız halinde bu hizmetlerin sunulması, risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti.
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve telekomünikasyon hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda FİBİMNET’ in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.
Kişisel verileriniz, somut işleme amacı doğrultusunda; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya ilgili kişinin açık rızasının varlığı hukuki sebeplerinden en az birine dayalı olarak işlenir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK İTİRAZLARINIZ +
Kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
İLETİŞİM
Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:
FibimNet daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak kvkk@fibim.com.tr, adresine e-posta ile,
Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, fibim@hs02.kep.tr adresine e-posta yoluyla
Formun çıktısını aldıktan sonra Formu yazılı olarak doldurarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek “Macun Mahallesi 204. Cad. No:9/2 Yenimahalle/ANKARA” adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla.
Yazılı olarak iletilen başvurularda FibimNet veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.
KVKK kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu, KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA BAŞVURU  FORMU’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlamış olduğunuz bir dilekçe ile; Macun Mahallesi 204. Cadde No:9/2 Yenimahalle/ANKARA adresine (Noter kanalı, taahhütlü posta vb. yollarla) gönderebilir ya da ilgili formu fibim@hs02.kep.tr adresine elektronik imzalı olarak iletebilir veya başvuru yapılan şirkete daha önce bildirilmek ve teyit edilerek ilgili şirket sistemlerine kayıt edilmiş olmak koşuluyla e-posta adresinizden kvkk@fibim.com.tradresine iletebilirsiniz.
Kep adresi : fibim@hs02.kep.tr
 
* FibimNet, Fibim Fibernet GSM Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ ni ifade eder.